Ikony Jezusa Chrystusa
CHRYSTUS PANTOKRATOR 1
Pantokrator oznacza Wszechwładcę. Jest to jeden z głównych typów ikonograficznych wywodzący się z Bizancjum. Chrystus prawą ręką błogosławi stojącemu przed ikoną, w lewej zaś trzyma księgę - Ewangelię. Szata wewnętrzna Chrystusa jest czerwona. Kolor ten symbolizuje męczeństwo, człowieczeństwo oraz królewską godność. Zewnętrzne odzienie ma kolor niebieski, a więc przynosi na myśl wszystko to, co niebiańskie, Duchowe. Zatem kolor szat Jezusa symbolizuje zjednoczoną w Nim Boską i ludzka naturę. W nimb krzyżowy wpisane są litery oznaczające: "Jam Jest Który Jest" (Wj 3,14) nawiązujące do imienia . Napis ten podkreśla jedność Syna i Ojca oraz boską naturę Chrystusa. Białe znaki w górnych narożnikach to greckie litery oznaczające słowa „Jezus Chrystus”. Jest to jeden z głównych typów ikonograficznych wywodzący się z Bizancjum.
Tempera jajeczna na descez kowczegiem 25x30 cm, złocenia
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online