Ikony Matki Bożej
MATKA BOŻA WATOPEDSKA
Pierwowzór tej ikony znajduje się w monasterze Watopedia na Górze Atos. Tradycja mówi, że w 807 roku na górę wdarli się złoczyńcy. Zaczajeni w zaroślach czekali na świt, by gdy tylko bramy klasztoru zostaną otwarte – dostać się do środka i obrabować monaster. Po zakończonej jutrzni mnisi rozeszli się do swych cel na odpoczynek. W cerkwi pozostał tylko przełożony. Nagle Matka Boża na znajdującej się w pobliżu ikonie poruszyła się pragnąc ostrzec, by tego dnia nie otwierać bram. W tym momencie Chrystus znajdujący się na tej samej ikonie zasłonił rączką usta Maryi twierdząc, że tutejsi mnisi dopuścili się wielu grzechów i zasługują na karę. Jednak Matka Boża chwyciła rączkę Jezusa i wypowiedziała ostrzeżenie. Przełożony zakazał otwierania bram tego dnia i w ten sposób klasztor został uratowany. Najbardziej znana w Polsce ikona Matki Bożej Watopedskiej czczona jest w prawosławnym monasterze w Ujkowicach. Szczególną opieką otacza ona małżeństwa mające problem z poczęciem potomstwa zsyłając im łaskę rodzicielstwa. Znane są przypadki, że po modlitwie przed tą ikoną nawet kobiety uznane przez lekarzy za bezpłodne doczekały się dzieci. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie monasteru w Ujkowicach pod adresem: http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=17 Ikona ta nosi także nazwę Matki Bożej Pocieszycielki.
Tempera jajeczna na desce 30 x 40 cm Ikonę skradziono mi 9.04.2013 r.
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online