Ikony Matki Bożej
MATKA BOŻA PIMENOWSKA
Matka Boża Pimenowska to ikona w typie Hodegetrii, czyli „Wskazującej Drogę”. Maryja na lewym ramieniu trzyma Dzieciątko, a prawą dłonią wskazuje na Chrystusa jako na drogę do zbawienia . Jezus w dłoni ma zwój Pisma Świętego. Ikona ta stanowi zachętę do wyboru Matki Bożej na przewodniczkę na drodze wiary. Wewnętrzna szata Maryi jest w kolorze błękitnym. Barwa ta oznacza wszystko to, co niebiańskie, duchowe. Podmalówka szaty zewnętrznej jest wykonana z czerwono-brązowych pigmentów ziemnych. Kolor czerwony symbolizuje to, co ludzkie. To ziemska niewiasta zrodziła Zbawiciela, to Maryja przyoblekła Ducha w ciało. Trzy gwiazdy na zewnętrznej szacie Matki Bożej (jedna z nich znajduje się na ramieniu za Dzieciątkiem), symbolizują wieczne dziewictwo Bogurodzicy – przed poczęciem, w trakcie gdy była brzemienna i po narodzinach Pana Jezusa. Nazwa ikony – Pimenowska - pochodzi od imienia metropolity kijowskiego Pimena, wraz z którym w XIV w. przybyła z Konstantynopola na Ruś. Po śmierci patriarchy umieszczona została w ołtarzu soboru Zaśnięcia Matki Bożej na moskiewskim Kremlu. Wkrótce zasłynęła ona cudami uzdrowień. Wierni pragnęli gościć tę ikonę w swoich domach. Tak powstał zwyczaj obnoszenia jej po mieszkaniach osób, które o to prosiły. W czasie jednej z takich pielgrzymek, po modlitwie w domu kupca, z ikony zaczęła wydzielać się cudowna mirra. W XVI w. ikonę przeniesiono do innego soboru, również znajdującego się na moskiewskim Kremlu – soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, a później do jeszcze innego miejsca, także mieszczącego się na Kremlu – specjalnego pomieszczenia, w którym było przygotowywane i konsekrowane święte krzyżmo. Tam znajdowała się do momentu konfiskaty przez władze radzieckie w 1918 r. Po tym wydarzeniu umieszczono ją w Państwowym Muzeum Historycznym, a następnie w Galerii Trietiakowskiej, gdzie znajduje się do dziś.
Tempera jajeczna na desce z kowczegiem , złocenie, 21 x 30 cm
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online