Ikony Świętych
ŚWIETY PAWEŁ APOSTOŁ
Święty Paweł Apostoł urodził się ok. 8 roku po Chrystusie w Tarsie (dzisiejsza Turcja). Początkowo nosił imię Szaweł.. Jego rodzina należała do stronnictwa faryzeuszów - a więc do najżarliwszych wyznawców religii mojżeszowej. Otrzymał staranne wykształcenie. Po ukończeniu szkół miejscowych udał się do Palestyny, aby w Jerozolimie pogłębić swą wiedzę i studiować Torę. Wiele słyszał o Jezusie i Jego wyznawcach i szczerze ich nienawidził. Uważał ich za odstępców od wiary mojżeszowej, za zdrajców swego narodu. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy kamieniowaniu św. Szczepana. Gdy doszedł do pełnoletności, udał się do Damaszku. Gdy był pod bramami miasta, zjawił mu się Chrystus, prowadził go swym światłem i mocą, powalił na ziemię i swą łaską go nawrócił. Oświecił jego umysł, że był w błędzie, gdyż właśnie zapowiadanym przez proroków Mesjaszem i Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus, którego on prześladuje w swych wyznawcach. Od tego momentu z wroga pierwotnego Kościoła staje się jego najżarliwszym Apostołem. Ochrzczony przez kapłana Ananiasza rozpoczyna służbę dla Ewangelii - staje się Misjonarzem i Apostołem wielu narodów. Głosił Dobrą Nowinę prawie w całym ówczesnym cywilizowanym świecie - w Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii, Hiszpanii. Aresztowany w Jerozolimie, przebywał w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata. Posiadając obywatelstwo rzymskie odwołał się do wyroku cesarza. Został deportowany do Rzymu. Poniósł śmierć męczeńską w roku 67, w tym samym dniu, co święty Piotr. Cesarz Konstantyn Wielki na grobie wystawił kościół: Bazylikę św. Pawła. Jest patronem wielu miast: Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy.
Tempera jajeczna na desce z kowczegiem, złoto 23 3/4 kar. 20 x 25 cm
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online