Ikony Świętych
ŚWIĘTY DAMIAN
Święty Damian uznawany jest przez chrześcijan za męczennika. Był bratem bliźniakiem Kosmy. Urodził się około III wieku naszej ery w miejscowości Cyru (dzisiejsza Azja Mniejsza). Wychowywał się w rodzinie specyficznej, ponieważ jego ojciec był poganinem, natomiast matka, Teodozja, gorliwą chrześcijanką. To ona zajmowała się edukacją religijną swoich synów i wpoiła Damianowi głęboką pobożność. Młodzieniec był niezwykle utalentowanym i mądrym człowiekiem. Chciał pomagać innym ludziom i wspierać ich w potrzebnie, dlatego też zdecydował się na wykonywanie pracy lekarza. Damian był uznanym przez społeczeństwo specjalistą. Nigdy nie pobierał opłat za swoje usługi, sam odwiedzał najbardziej chorych, leczył starszych i bezdomnych. Zyskał sympatię i szacunek wielu ludzi.Damianowi (oraz jego bratu Kosmie) przyszło żyć w bardzo trudnych czasach. W Rzymie panował wówczas cesarz Dioklecjan. Chrześcijanie doświadczali za jego rządów srogich prześladowań, ponieważ oficjalnie akceptowana była jedynie wiara w cezara oraz rzymskich bogów. Prześladowania te dotknęły również Kosmę i Damiana.... Grób ich wnet zasłynął cudami i stał się celem licznych pielgrzymek. Lud wierzył, że skoro za życia leczyli ciała i dusze, to tym bardziej w Niebie mogą uzyskać dla nich wiele łask. Nad grobem w Cyrze wzniesiono bazylikę. Kult ich rozpowszechniał się w całym Kościele.
Tempera jajeczna na desce z kowczegiem, złocenie, 20 x 25 cm
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online