Ikony Świętych
ŚWIĘTY JAN EWANGELISTA 3
Św. Jan Ewangelista był najmłodszym z apostołów. Dożył późnego wieku – według niektórych przekazów mogło to być nawet 120 lat. Został powołany przez Jezusa, gdy nad jeziorem Genezaret naprawiał rybackie sieci. Wcześniej był uczniem Jana Chrzciciela, który (podobnie jak św. Andrzejowi) nakazał mu iść za Jezusem. Św. Jan towarzyszył wraz ze św. Piotrem i św. Jakubem, Chrystusowi w drodze na górę Tabor, gdzie był świadkiem Przemienienia; obecny był także w czasie modlitwy w Ogrójcu. W scenie ukrzyżowania przedstawiany jest obok Matki Bożej, którą wziął do siebie i opiekował się po śmierci Zbawiciela. Podczas zesłania na wyspie Patmos św. Jan doświadczył wizji, którą opisał w Księdze Apokalipsy. Wg Ewangelii św. Jan to uczeń "którego Jezus miłował". Ikona ta wykonana została na podstawie ikony pochodzącej z XIV w., która (wraz z wizerunkami pozostałych trzech ewangelistów) znajduje się w ikonostasie cerkwi monastyru Chilandar na świętej Górze Athos.
Tempera jajeczna na desce z kowczegiem 17cm x 21 cm
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online