Ikony Świętych
ŚWIĘTY MAREK EWANGELISTA
Ikona świetego Matka Ewangelisty znajduje sie obecnie w kaplicy Oblicza Pańskiego w śreniowiecznym kościele w Nowym Kawkowie na Warmii. W księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan. Dzieje Apostolskie (Dz 12,12) wspominają go jako "Jana zwanego Markiem". Był synem Marii, która prawdopodobnie była właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Św. Marek był uczniem św. Piotra. Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antiochii, a potem w pierwszej podróży na Cypr. Kiedy zaś Paweł chciał iść w głąb małej Azji przez góry Tauru, Marek się sprzeciwił, co bardzo rozgniewało Apostoła Narodów. Marek nie czuł sie zdolny ponosić trudów tak uciążliwej pierwszej wyprawy i dlatego w roku 49 w Pergo zawrócił (Dz 12, 25: 13,13). Barnaba i Marek udali się na Cypr.W kilkanaście lat potem widzimy go ponownie przy Pawle w Rzymie. Tradycja głosi, że jego dalsze losy związane są z Aleksandrią - miał założyć tam gminą chrześcijańską i zostać jej pierwszym biskupem. Tam też poniósł śmierć męczeńską. Jego Ewangelia to prawdopodobnie wierne echo katechezy św. Piotra. Ikona ta wykonana została na podstawie ikony pochodzącej z XIV w., która (wraz z wizerunkami pozostałych trzech ewangelistów) znajduje się w ikonostasie cerkwi monastyru Chilandar na świętej Górze Athos. Ikona znajduje się w kościele parafialnym w Nowym Kawkowie na Warmii.
Tempera jajeczna na desce, złocenie, 35 cm x 43 cm
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online